Nieuws

Agendapunten

Kon. Wezel Tennisclub


Beste bezoeker,

hieronder lees je de speech die onze betreurde secretaris Marc Bryon hield tijdens de viering ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van WEZEL TENNIS CLUB in de zomer van 2002.

Hij schetst een mooi beeld van de geschiedenis van onze club.

Zaterdag 7 september 2002, tennishal Wezel Tennis Club.

Welkom aan alle vrienden, en vooral welkom aan de leden van Koninklijke Wezel Tennis Club!
50 jaar Wezel Tennis kan je niet in 5 minuten beschrijven.
Hiervoor verwijs ik naar de straffe verhalen die later op de avond ongetwijfeld aan de tafels en vooral aan de toog zullen verteld worden.
Het minste wat er echter kan gezegd worden is dat de voorbije halve eeuw Wezel Tennis club een vooraanstaande rol gespeeld heeft zowel op het vlak van de tennissport als op sociaal vlak in de onmiddellijke omgeving.
De eerste sporen van ontstaan zijn terug te vinden in 1950. Op een terrein van betonnen dals in de Boslaan werden de eerste slagen uitgewisseld.
De eigenlijke club onder de naam “Wezel Tennis Club” werd gesticht op 28 februari 1952 dankzij de steun van het toenmalige Vieille Montagne, momenteel Umicore. Toendertijd werd de tennissport voornamelijk beoefend door de zogenaamde begoede klasse. In 1952 werden 61 leden ingeschreven bij de Federation Royale Belge de LawnTennisbond (van V.T.V. was er nog geen sprake), en er werd gespeeld op 2 terreinen in gemalen baksteen, de huidige pleinen 7en 8.
De leden waren kaderleden van “de fabriek” en hun familie. De voertaal was Frans en het jaarlijkse lidgeld werd afgetrokken van het salaris van “papa” op het werk.
Ondanks het élitaire karakter van de club werd er tennis op hoog niveau gespeeld. Sommige wedstrijden van Vic Kemps, van Fons Mertens ,van Ivo Stans en van Ivo Thijs hadden een heroïsch karakter.
De voorloper van de mega-zomerfuiven, met name de “smashing-time” was befaamd en berucht.
Velen vonden er hun eerste of zoveelste lief, en ik zou zelfs een lijstje kunnen voorlezen van aanwezigen in deze zaal die zeer actief waren op dit vlak. Maar dat zullen we maar bewaren voor straks aan den toog.
1 oktober 1982, dus goed 20 jaar geleden, werd de club een zelfstandige vzw en dit luidde de tweede episode in van de geschiedenis van de club.
De patrimoniumoverdracht van terreinen 1 tot en met 6, zomerklubhuis en overdekte hal, gelegen in een 3ha62ca groot parkgebied, gebeurde door Vieille Montagne aan de club.
Spoedig werden extra terreinen aangelegd en er werd een tweede indoorhal met winterklubhuis gebouwd.
De club had hoge ambities ; er werden sterren- en dollartornooien georganiseerd en we speelden interclub in 1ste nationale.
Wezel Tennis behoorde tot de top van het land, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak.
Op dat ogenblik had België echter geen Kim Clijsters of Justin Henin die de pannen van het dak speelden en de tennissport promootten.
De concurrentie van de omliggende clubs, en dat zijn er nogal wat, was moordend en de club kende moeilijke tijden.
Dank zij het volhardend werk van enkele bestuursleden en de blijvende steun van enkele sponsors, kon de club overleven en zich herpositioneren naar het huidige profiel.
In 1994 was het er op of eronder. Er waren nog amper 280 leden.
Een bewuste politiek van aandacht voor recreatief tennis, van een verjongingspolitiek op alle vlakken, gecombineerd met de ervaring van de oude ratten en het historisch opgebouwde imago van Wezel Tennis Club hebben ervoor gezorgd dat wij uit dit diepe dal zijn kunnen kruipen.
Momenteel hebben we 602 aktieve tennissende leden, waarvan 177 jongeren onder de 18 jaar. De club beschikt vandaag over een volledig geïnformatiseerd beleid tot en met onze interactieve website www.wezeltc.be.
Hier kunnen we trots op zijn, maar we zijn er nog niet.
Sommige infrastructuren dienen dringend te worden aangepakt en met enige trots kunnen we aankondigen dat vanaf volgende zondag het winterseizoen in deze hal van start zal kunnen gaan op een spiksplinternieuw tapijt. Sanering van het sanitair in het zomerclubhuis evenals vernieuwing van de buitenverlichting liggen momenteel ter studie.
Een hele uitdaging ligt klaar voor de jongere generatie om de volgende 50 jaar van de Koninklijke Wezel Tennis Club even boeiend te maken als de vorige.
De organisatie van vanavond door het “jubileum comité” mag daarvan als eerste succesvolle invulling bestempeld worden, waarvoor onze dank.
Daarom zou ik tot besluit U allen namens het bestuur van Wezel Tennis Club een aangename avond willen wensen en samen met U het glas willen heffen en toasten op het verleden, het heden en vooral, de toekomst; te beginnen met vanavond.
Op de KONINKLIJKE WEZEL TENNIS CLUB : GEZONDHEID !!!